Καινούριο video, φωτογραφία, ανέκδοτο;
Στείλτο μας στο geladeros@gmail.com και θα το δεις on-line

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Ορισμός κόμματος


«Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν’ αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.»

Εμμανουήλ Ροίδης , Ελληνας πεζογράφος και κριτικος (1836-1904)


Από τον φίλο μας Παναγιώτη

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

«Κόμμα = ανθρωποι σε κωμα (φυτα,κλινικα νεκροι) που διοικούν ενα κρατος»