Καινούριο video, φωτογραφία, ανέκδοτο;
Στείλτο μας στο geladeros@gmail.com και θα το δεις on-line

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Ακρονύμια και τι σημαίνουν


MICROSOFT Most Intelligent Customers Realize Our Software Only Fools Teenagers

APPLE Arrogance Produces Profit-Losing Entity

WINDOWS Will Install Needless Data On Whole System

DOS Defective Operating System

MACINTOSH Most Applications Crash; If Not, TheOperating System Hangs

PENTIUM Produces Erroneous Numbers ThroughIncorrectly Understanding Mathematics

BASIC Bill's Attempt to Seize Industry Control

IBM I Blame Microsoft

DEC Do Expect Cuts

CD-ROM Consumer Device, Rendered Obsolete in Months

OS/2 Obsolete Soon, Too.

WWW World Wide Wait

COBOL Completely Obsolete Business Oriented Language

AMIGA A Merely Insignificant Game Addiction

LISP Lots of Infuriating & Silly Parenthesis

MIPS Meaningless Indication of Processor Speed

SCSI System Can't See It

GIRO Garbage In Rubbish Out

ISDN It Still Does Nothing

PCMCIA People Can't Memorize Computer Industry Acronyms

Δεν υπάρχουν σχόλια: